Bewaking

Door de afdeling Quality Assurance worden wekelijks risk-based monsternames uitgevoerd ten behoeve van de analyse op residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Per product-land combinatie wordt een risicoprofiel opgesteld.

Het risicoprofiel wordt gebaseerd op onze eigen monitoringsresultaten uit het verleden, informatie van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en Food Compass (Frugi Venta).

Producten met een hoog risicoprofiel worden vaker bemonsterd dan producten met een laag risicoprofiel. Alle analyses worden uitgevoerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium. Meer informatie over Food Compass is te vinden op: www.foodcompass.nl

Wat kunnen wij voor u betekenen? Neem vrijblijvend contact op »